06 August 2016

POETEKA 40 - NË LIBRARI

Poeteka 40 - NO BRAIN / NO PAIN - së shpejti në librari

Përmbajtja (no. 40: 2016)

Status: monolog / ese - 25 vjetori i eksodit detar
f. 4 Arian Leka, Fuçia – bunkeri dhe pushka erotike

Letërsi shqipe
f. 12 Ben Andoni, All–llahu ekber...
f. 18 Darien Levani, Balada e Shemo hajdutit...

I ftuar
f. 30 Aleksandar Hemon, Dirigjienti
Përktheu Sokol Mici

Writers in Residence / Tirana in Between
f. 48 Daša Drndić, Maks Velo, Edmond Tupja dhe të tjerë
Lulet e së keqes dhe Tetëdhjetë-lekshat
Përktheu Ben Andoni
f. 58 Petra Rosandić, Poezi
Përktheu Silvana Leka

Këndi përkthyesit
f. 64 Emily Dickinson, Poezi
Përktheu Arben Dedja

Përballë tekstit
f. 84 Gioconda Belli, Poezi
Përktheu Suadela Balliu

Studime
f. 98 Gëzim Qëndro, Aura kripto-teologjike e trupit politik
f. 132 Aleksandër Zotos,  Xhevahir Spahiu, kundër rrymës
Përktheu Feride Papleka

Drama
f. 140 Eli Krasniqi, Citycide

Kujtesë
f. 170 Kasëm Trebeshina ,10 soneta dhe poezi të tjera

ilustrimet e këtiij botimi, Enkelejd Zonja 


Total Pageviews