03 September 2016

Jani Johann Oswald - Slloveni / Austri - POETEKA dadaEAST / dadaDAYS / 26-30/09/'16

WHO is WHO në POETEKA dadaEAST / dadaDAYS / 

Jani Johann Oswald - Slloveni / Austri


Si një trashëgimtari i frymës dada, Jani Oswald shkruan me pseudonimet letrare Šodrov Janez, Slavko Korošec, Norbert Novak, Brez Imena, Ficko Spacek, Anatol Doppel... etj.


Lindi në vitin 1957 në Klagenfurt, studioi në Vjenë ku edhe jeton, kryesisht.

Në 1980 ai ishte botues dhe redaktor i revistës letrare sllovene "mladje", në të cilën botoi forma të poezisë eksperimentale, sound poetry, visual poetry, poezi konkrete dhe ese. Krijimtaria e tij letrare është mjaft e lidhur me modernizmin dhe veçanërisht lëvizjen DADA.


Ka botuar mjaft libra me poezi, mes të cilëve "Andante Mizzi", "Achillesverse", "Quaran Tanja" tij. Kjo e fundit ( "Quaran Tanja"), botuar në vitin 2013, është përgjigje poetike ndaj ngjarjeve të pasigurta sociale, të cilat kanë linja komplekse faji, jo vetëm për mjedisin e ngushtë austriak dhe slloven.

Poetika e kësaj vepre është e një krijimtarie tipike (post)moderniste, që ribashkon vlerat më të mira të këtij arti, zhvilluar drejt një gjuhë të re poetike, plot aluzione dhe forma shumëdimensionale.


Disa nga veprat e tij janë:

- Zaseka (Verhacktes). Gedichte. Klagenfurt/Celovec-Triest: ZTT, 1985.

- Babylon/Babilon. Gedichte (deutsch/slowenisch). Klagenfurt/Celovec: Drava, 1992.

- Pes Marica. Liederbuch. Klagenfurt/Celovec: Wieser, 1994.

- Achillesverse. Kein Heldenepos. Gedichte. Klagenfurt/Celovec: Drava, 1996.

- Frakturen. Gedichte. (mit CD "Buhštabenzupe") Klagenfurt/Celovec: Drava, 2007.

- Andante Mizzi. Allegretto disgustoso. Solo adagio. Quasi moderato.

Morendo ma non troppo. Klagenfurt/Celovec, Wien/Dunaj: Drava, 2010.

- Quaran Tanja. Homeland Eastland West Lend Fremd End konec. Klagenfurt/Celovec: Drava, 2013.

Total Pageviews