30 December 2017

HISTORIA E SHQIPËRISË PËRMES KARIKATURËS - The history of the Albania in cartoons

BOTIMET POETEKA - një dhuratë e çmuar për ata që dhurojnë libra edhe në fund të vitit. HISTORIA E SHQIPËRISË PËRMES KARIKATURËS (The history of the Albania in cartoons) 

Libër dy gjuhësh në shqip dhe anglisht nga BEN ANDONI 

Në vend të parathënies: ...Shqiptarët, të mësuar me ikonografi shumë patetike,me simbole të fortësh, që nuk i shkojnë fare përmasave të trupit të vendit tonë të brishtë, e kanë të paqartë vetë identitetin e tyre. Duket se shqiptarët rrallë e kanë parë veten si duhet në pasqyrën e historisë. Autori për t'u çliruar nga kjo ikonografi zgjodhi pikërisht ndihmën e karikaturës për të udhëtuar në historinë e identitetit shqiptar në 150 vitet e fundit. 
Një udhëtim i bukur dhe tejet i vështirë...

In place of the foreword:...The Albanians being used to high pathetic iconography and the symbols of "the strong" which do not suit their country's fragile body, have a vague image of their own identity. This means that they have rarely viewed their image in the mirror of history. The author trying to break free from this iconography chose exactly the help of the cartoon to travel in the history of the Albanian identity in the last 150 years. It was a beautiful and extremely difficult journey...

Seria: Libri studimor / Histori - Albanologji
Titulli: Historia e Shqipërisë përmes karikaturës 
Autor: Ben Andoni
Redaktore: Silvana Leka
Faqe 244 (të ilustruara me ngjyra)
Çmimi 2000 lekë
BOTIMET POETEKA, Tiranë, 2017

Total Pageviews