01 July 2018

POETEKA 47 - EUROZINE - MES REVISTAVE MË TË MIRA EUROPIANE

Recension nga EUROZINE për No. 47 të revistës letrare POETEKA.

https://www.eurozine.com/producing-knowledge/

Lajm i mirë nga EUROZINE për lexuesit e revistës POETEKA. Përmes një recensioni vlerësues revista POETEKA është renditur sërish mes revistave më të mira kulturore europiane. 


Ky është një lajm i mirë për autorët, përkthyesit, të gjithë ata që bashkëpunuan për No. 47 të revistës si dhe për lexuesit e revistës POETEKA. 

Në thuajse 200 faqet e saj revista botoi krijimtari nga 15 autorë shqiptarë dhe europianë, ku vend të rëndësishëm mes tyre zunë Jean d'Ormesson, Ardian-Christian Ky.yku, Miloš Živanović,  Et.hem Haxhiademi. Por ky numër tërhoqi veçanërisht vëmendjen për për Silvana Lekën, autore e artikullit "Let.rsi e angazhuar – art politik" e cila, në statusin  kryesor të botimit, pyet se ku qëndron përkushtimi politik në letërsinë e shekullit XXI, përballë vërshimit të emigrantëve, kthimit të histerisë masive, pranisë së kamimpeve në Evropë dhe cili është ndikimi i 'luftërave në Siri dhe valës në rritje të fashizmit politik dhe kapitalizmit agresiv në vendet e Europës Juglindore?. 

Gjithashtu ishte vleresim edhe për dramaturgun Jeton Neziraj, që në shkrimin e tij "Faruk Begolli, jeta mes Beogradit

e Prishtinës" shkruan mbi jetën e aktorit që "ngeci" mes Prishtinës dhe Beogradit. Po kështu iu kushtua vëmendje poezive të fuqishme të Jazra Khaleed, përkthyeser mjeshtërisht në shqip nga Eleana Ziakou, ku mund të veçojmë vargjet e "Iku Siria, iku!". Poetja Gentiana Minga çmohet  për krijimtarinëe saj dhe përshëndetjet poetike që dërgon nga Bolzano nënës së saj në Durrës. 

Studiuesit Albert Gjoka iu vlerësua trajtimi i tij në artikullin 'Letrër gruas sime të vdekur". Shkrimtari Arian Leka ishte pjesë e vlerësimit, për fact/fiction-in e tij "Luftë e ftohtë në bibliotekë. 

Lajm i mirë i recensës në EUROZINE ishte gjithashtu për të gjithë  shkrimtarët, përkthyesit, studiuesit dhe artistët pamorë me të cilët revista POETEKA bashkëpunon prej 14 vjetësh. 


Për më shumë información shihni linkun dhe tekstin në vijim. Për më mirë lexoni artikujt në POETEKA No. 47.

POETEKA - (Albania) No. 47 (2018)

Poeteka focuses on 'committed literature'. Silvana Leka's leading article asks where political commitment stands in the twenty-first century, 'faced with the subject of migrants, the return of mass hysteria, and the presence of camps in Europe'. What is the effect of 'the wars in Syria, and the growing wave of political fascism and aggressive capitalism in the countries of South-East Europe?'

The author looks back at the fraught history of literary commitment, from the socialist realism imposed under Albanian communism and Sartre's contemporaneous littérature engagée to the erosion of overt commitment by the discourses of post-modernism. She finds that the nature of commitment is being reshaped, while readers 'thirst more for information than literature'.

She has chosen for Poeteka writing 'dedicated to ideals that have survived the centuries, especially that of freedom', including translations of the radical Chechen poet Jazra Khaleed, who writes in Greek, and of Serbian writers who reflect on the troubled but not always conflicted Serbian-Albanian relations. The Kosovar playwright Jeton Neziraj writes movingly on the life of the film actor Faruk Begolli, caught between Prishtina and Belgrade, and not fitting into either nationalist camp.

Fluidity: Writers with a shifting national identity express the journal's anti-nationalist spirit. The Albanian poet Gentjana Minga writes in Italian and sends a poetical greeting to her mother in Durrës from Bolzano. This kind of fluidity is not new: Albert Gjoka unearths the extraordinary history of 'Letter to My Dead Wife', written pseudonymously and in German under the name of G. Maranaj and published in Tirana in 1943. Attempts to pin down this author to his biographical details do the text a disservice. 

Canons: Arian Leka meditates on inclusions and exclusions on Albanian bookshelves. Albania's historical experience has involved extreme isolation yet simultaneously the sense of being at the centre of geopolitical and ideological storms. The author recalls his 'uncle from Russia' filling the house with Russian classics of Russian literature, with his father pitting against these books writers from western Europe. 'East against West! Western literature against Eastern! The people's democracies of the East against progressive writers of Europe! Jacobins against literary girondistes [...] but neither my 'Russian' uncle nor my father understood the absurdity that dogged them both.' For both these literatures were strictly within the bounds of official toleration. Nor has the disappearance of censorship realized the Borgesian vision of paradise as a library.


Total Pageviews