POETEKA No.20 / 2012
Status:
Gentiana Minga – “Poezia në shoqërinë e komunikimit masiv”
Letërsi Shqipe:
Lindita Arapi –5 Poezi; Anton Papleka –7 poezi; Ilir Paja – 6 poezi; Mustafa Spahiu – 2 cikle me poezi; Aleksandër Çipa – 6 poezi; Afroviti Gusho – 2 proza:

Dissier I: Letërsi ballkanike – Bosnjë / Hercegovina:
Christopher Merrill – Esse, “E Bukura dhe Bisha”, përktheu Arian Leka;
Ferida Duraković – 3 poezi, përktheu Arian Leka;
Goran Simić – 3 poezi, përktheu Arian Leka;
Faruk Šehić – 10 poezi , përktheu Ben Andoni;
Senadin Musabegović – 5 Poezi, përktheu Silvana Leka;
Mile Stojić, 6 Proza – përktheu Milena Selimi;

Dossier II:
Ruth Klüger, Paul Celan, Hans – Ulrich Treichel, Peter Von Matt;

Suplement I: Studimi:
Silvana Leka – “Deti dhe poezia shqipe”;
“Antologji Detare”: Jeronim De Rada, Pashko Vasa, Zef Serembe,
Naim Frashëri, Ndre Mjeda, Asdreni, Hil Mosi, Lasgush Poradeci;

Drama:
Arthur Adamov (Rusi, Francë) – “Profesor Taranne”, përktheu Eqrem Basha;

Esse:
Italo Calvino (Itali) – “Roman në një pikturë”;

Suplement II: Filozofi - Politologji
Joseph Gordon Finlayson (Angli) – “Jürgen Habermas (Kombet dhe Nacionalizmi)”; përktheu Julian Qineti;
Traditë:
Martin Camaj – 5 Poezi.


Ilustrimet e këtij botimi nga Ardian Isufi: cikli “Pa titull / Në kohë”.


Total Pageviews