12 October 2021

Translation in Motion (TiM): Zuzana Finger: WORKSHOP - HYRJE NË PËRKTHIMIN LETRAR

Studentët e Departamentit te Gjermanishtes në Universitetin e Tiranës morën  pjese në një workshop mbi përkthimin letrar, në prani të përkthyeses Zuzana Finger. 

Zuzana Finger, e cila përkthen nga gjuha shqipe, serbe, sllovake dhe çeke në gjermanisht, ndodhet në Tiranë në kuadër të programit të rezidencës së përkthyesve letrarë, si  fituese e bursës europiane Translation in Motion (TiM), pjesë e programit Creative Europe, mbështetur nga BE dhe realizuar nga „Poeteka".

Gjatë seminarit, studentët morën panoramën e punës përkthimore të Zuzana Finger ndër vite në lidhje me letërsinë shqiptare si dhe u njohën me qasje të ndryshme mbi teorinë dhe praktikat e përkthimit letrar. 

Seminari u fokusua mbi realizimin e përkthimeve personale Zuzana Finger, por edhe mbi sporovat e studentëve, ku u diskutuar mbi vështiresi të ndryshme gjuhësore, veçanërisht gjatë përkthimit

Vëmendja e mëtejshme e workshop-it u përqendrua në tekstet e shkrimtarit shqiptar Arian Leka, të tilla si fragmente nga eseja e tij e botuar së fundmi në gjuhën gjermane "Zhytësit dhe Notarët".

Në vijim të këtij seminari, më 12 tetor 2021,do të zhvillohet gjithashtu edhe një bisedë e hapur autor-përkthyes mes Arian Lekën dhe Zuzana Finger, si pjesë plotësuese e ketij workshop-i. Kjo bisede do të moderohet nga Anna Kove.

Data dhe vendi:

10/11/2021 | 09:30 – 13:00 | Workshop | Salla Argjiro (Biblioteka), Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, UT, Tiranë, "Poeteka".

  • 10/12/2021 | 19:00 | Bisedë me Arian Lekën dhe Zuzana Finger, moderimi Anna Kove | Berk, Tiranë

Aktiviteti organizohet nga DAAD-Lektorat Albania dhe Departamenti Gjuhes Gjermane ne FGJH, Universiteti i Tiranës dhe "Poeteka"

#CreativeEurope4Books

https://m.facebook.com/DAAD.Albania/photos/a.2149716908683895/3061280594194184/?type=3&source=48


Translation in Motion: Bashkëbisedim mes shkrimtarit Arian Leka dhe përkthyeses Zuzana Finger / Im Gespräch mit Arian Leka und Zuzana Finger

Bashkëbisedim mes shkrimtarit Arian Leka dhe përkthyeses Zuzana Finger

moderuar nga Ana Kove

Kur? 12.10.2021, ora 19:00

Ku? Berk, Tiranë

Një bisedë frymëzuese mes shkrimtarit Arian Leka dhe përkthyeses Zuzana Finger, e cila i udhëheq të dy drejt çështjes së përkthyeshmërisë së titullit të një prej teksteve më të fundit të autorit "Auschwitz der Meere" (Auschwitz detar). Kjo bisedë dëshmon kompleksitetin, por edhe shumëllojshmërinë që mund të sjellë një përkthim. Gjithashtu ajo tregon se autori dhe përkthyesi jo domosdoshmërisht janë dhe duhet të jenë gjithnjë dakord. 

Pikërisht rreth kësaj "mosdakordësie produktive", hapësirave të ndryshme kulturore, regjistrave të llojllojshëm si dhe rrafsheve të shumëllojshme stilistike do të flasin të martën në darkë shkrimtari Arian Leka dhe përkthyesja Zuzana Finger, e cila ndodhet në Tiranë në kuadër të programit të rezidencës së përkthyesve letrarë "Poeteka". Zuzana Finger është fituese e bursës europiane Translation in Motion (TiM), pjesë e programit Creative Europe, mbështetur nga BE dhe realizuar nga „Poeteka".

Bisedën do ta moderojë Ana Kove. Aktiviteti do të zhvillohet kryesisht ne gjuhën shqipe.

Të interesuarit luten të regjistrohen paraprakisht në info@berk.al

Ky aktivitet organizohet nga DAAD Lektorat Albania dhe Departamenti Gjermanistikes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, UT.


#CreativeEurope4Books

 __________

Im Gespräch mit Arian Leka und Zuzana Finger

moderiert von Anna Kove

Wann? 12|10|2021, 19:00 

Wo? Berk, Tirana

Eine anregende Diskussion zwischen dem Autor Arian Leka und der Übersetzerin Zuzana Finger, die die beiden zur Frage nach der Übersetzbarkeit des Titels eines seiner aktuellen Texte „Das Auschwitz der Meere" führten, steht beispielhaft für die Komplexität aber auch für die Vielfalt, die sich aus einer Übersetzung ergeben können. 

Es zeigt auch, dass sich Autor*in und Übersetzer*in nicht immer einig sind und sein müssen. Über den Umgang mit dieser „produktiven Uneinigkeit", verschiedenen kulturellen Räumen, unterschiedlichen Registern und vielfältigen stilistischen Ebenen sprechen am Dienstagabend der Autor Arian Leka und die Übersetzerin Zuzana Finger, die im Rahmen des Residenzprogramms „Poeteka" in Tirana zu Gast ist. Zuzana Finger ist Gewinnerin des Europäischen Stipendiums Translation in Motion (TiM), Teil des Programms Creative Europe, gefördert von der EU und veranstaltet von „Poeteka".

Moderiert wird das Gespräch von Anna Kove. Die Veranstaltung wird vorwiegend in albanischer Sprache stattfinden.

Interessierte werden gebeten, sich im Voraus anzumelden: info@berk.al

Die Veranstaltung wird organisiert vom DAAD-Lektorat Albanien und der Deutschabteilung der FGJH, der Universität Tirana.

#CreativeEurope4Books

03 October 2021

TRANSLATION in MOTION - Dr. Zuzana Finger në Rezidencën e Përkthyesit Letrar Tiranë

Përkthyesja e mirënjohur Zuzana Finger në Rezidencën e Përkthyesve Letrarë në Tiranë. 

Dr. Zuzana Finger, përkthtese dhe studiuese,  ka lindur në Çekosllovaki në vitin 1959 dhe, pre vitit 1986 është shtetase gjermane. Ajo përkthen nga gjuhas shqipe, sikurse edhe nga gjuhët çeke, sllovake, serbe dhe hungareze. 

Dr. Zuzana Finger  është gjithashtu etnologe, lektore e e gjuhëve të huaja dhe, ndër vite, ka organizuar veprimtari të shumta kulturore, duke qenë po ashtu edhe kryetare e shoqatës „Martin Camaj".

Prej më shumë se 10 vjetësh ajo përkthen  autorë që shkruajnë në gjuhën 
shqipe, duke e botuar e krijimtarinë e tyre në revista të njohura letrare në Gjermani dhe Austri,  me  të cilat ajo bashkëpunonprej dekadash mes të cilat "Akzente", "außer.dem", "Abwärts!", "Feuerstuhl", "Lichtungen", "Ostragehege", "Sinn und Form", "stadtgelichter", "Wespennest", "Herzattacke" etj. 

Pjesë e formimit të saj profesional janë mbrojtja e tezës doktorale (Ph.D.), me titull „Komuniteti dygjuhësor sllovak -hungarez", Freie Universität Berlin; Studimi me titull „Gjuhë sllave dhe Ballkanologji", Freie Universität  Berlin, M.A; Studimi „Gjuha gjermane dhe angleze", Friedrich-Schiller- Universität Jena, Univerzitat Komenského Bratislava, Humboldt-Universität Berlin.

Përveçse përkthyese e letersisë Zuzana Finger është asistente shkencore në albanologji pranë LMU (Universiteti Ludwig Maximilian) Mynih; referente e kulturës popullore pranë  Shoqatës Sudetengjermane, Mynih; ka dejtuar Projektin „Integrimi i  migrantëve në  tregun  e punës", Innere Mission, Mynih dhe AGEF Berlin. Ajo është po ashtu lektore e gjuhës Gjermane (DAAD, Universiteti i Malit të Zi dhe Universiteti i Prishtinës) si dhe asistente shkencore, Freie Universität Berlin.
Zuzana Finer  ka fituar bursa e specializime letrare të shumta, mes të cilëve "Transfer-Workshop - Përkthimi pjesave teatrale për fëmijë, KJTZ, Frankfurt am Main (2019); Forum Theater Translation, ITI Zentrum Deutschland, Wiesbaden (2014) etj.

Zuzana Finger ka përkthye emra të njohur të letërsisë shqiptare në gjermanisht. Ajo do të jetë mike në Rezidencën Letrare POETEKA in BETWEEN, si pjesë e Programit TRANSLATION in MOTION (TiM) mbështetur nga programi i Europës Krijuese të Bashkimit Europian.

#CreativeEurope4Books

02 October 2021

VEPRA E PLOTË E ETËHEM HAXHIADEMIT - Botime POETEKA

Plotësohet në botim VEPRA e "krijonjësit të tragjedisë klasike shqiptare", tragjedianit të shquar Etëhem Haxhiademi. Gjerdani i këtyre botimeve u mundësua falë përkushtimit dhe bashkëpunimit mes Hortensia Haxhiademit, Dr. Silvana Leka dhe Dr. Arian Leka të cilët,  nën logon "Botimet POETEKA", rikthyen në jetën letrare shqiptare "dramaturgun humanist" dhe njeriun me "një zotësì mendore për të vënë rè dhe një vlerë morale e rallë", siç e portretizon Vangjel Koça. 

Përmes 9 veprave dhe konferencës mbarëkombëtare me titull "Dramaturgu-Poet Etëhem Haxhiademi në fokusin e trajtimeve letrare dhe gjuhësore", organizuar më 25 qershor 2021 nga Departamenti i Studimeve Letrare pranë Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë (ASA) në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, krijimtaria e Etëhem Haxhiademit, bëhet pjesë e studimeve dhe e mendimit kritik të specializuar, veprimtari kjo e ndaluar dhe e anashkaluar nga vitet 1946/7-1990.   

Gjerdani i botimeve ETËHEM HAXHIADEMI – Klasikët e letërsisë shqiptare – VEPRA", përmban 7 veprat tragjike "Ulisi", shkruar në Berlin më 1924 dhe botuar në Tiranë 1931; "Akili", shkruar në Vjenë më 1926 dhe botuar në Tiranë 1931; "Aleksandri", shkruar në Lushnjë më 1928 dhe botuar në Tiranë 1931; "Pirrua", shkruar në Gjirokastër më 1934 dhe botuar në Tiranë 1934; "Skënderbeu", përfunduar në Gjirokastër më 1935 dhe botuar në Tiranë 1935; "Diomedi", shkruar në Gjirokastër më 1936 dhe botuar në Tiranë 1936; "Abeli", përfunduar në Elbansan më 1938 dhe botuar në Tiranë më 1939; vëllimin poetik "Lyra", përfunduar në Elbasan më 1937 dhe botuar në Tiranë 1939 dhe përkthimin "Bukolikeve" të Virgjilit, përfunduar në Elbasan në vitin 1922, si përkthim prej latinishtes në shqip nga Haxhiademi, dhe botuar nga shtypshkronja Kristo P. Luarasi, Tiranë 1932.

Përveç teksteve letrare që trashëgojmë prej Etëhem Haxhiademit, botimi përban edhe majft vlerësime, shënime e komente letrare pak të njohura e fare të panjohura, sjellë enkas për këtë botim, falë kërkimeeve në arkiv dhe dorëshkrimet e autorit, ofruar bujarisht nga familja. 

Kjo antologji e mendimit kritik shqiptar, shkruar mes viteve '30-'40 të shekullit të 20-të, që i kushtohet krijimtarisë së Ehëhem Haxhiademit – njërit nga "puntorët më të shquar të letërsisë shqiptare, të cilës i hapi një rrugë të re dhe i fali një tingull krejt të panjohur gjer në kohën kur duallën në shesh veprat e ria dramatike", siç thekson Branko Merxhani – mban nënshkrimet e emrave të shquar të kohës, mes të cilëve Branko Merxhani, Vangjel Koça, Aleksandër Xhuvani, Jup Kastrati, Ernest Koliqi, Sterjo Spasse, Veli Stafa, Elvira Tarro, Muhamet Bala, Behar Shtylla, Stefan Shundi, Vedat Kokona, Jani Lili, Namik Resuli, Kudret Kokoshi etj., të cilët, pas dekadave harrimi dhe heshtjeje të diktuar nga regjimi komunist, u paraprinë studimeve të mëvonshme të studiuesve Aurel Plasari, Tomorr Plangarica, Bardhyl Matraxhiu etj. e janë në vëmendje të akteve të konferencës që pritet të botohen. 

Përveç këtyre teksteve, gjedani prej nëntë veprash, sjellë për lexuesin nga "Botimet POETEKA" është i paisur edhe me dhjetra dokumente, faksimile, fotografi e skanime nga shtypi i kohës e dorëshkrime të Haxhiademit, të cilat paraqiten për herë të parë.

30 September 2021

Ditën Ndërkombëtare të Përkthimit / International Translation Day

➡ Sot më 30 shtator, në Ditën Ndërkombëtare të Përkthimit (International Translation Day), POETEKA falenderon të gjithë përkthyesit me të cilët ka bashkëpunuar ndër vite për botimin e veprave të ndryshme të gjerdanit POETEKA, nga gjuhët e huaja në gjuhën shqipe nga nga shqipja në gjuhë te huaja. Mirënjohje për punën dhe kontributin e tyre në afrimin e kulturave.

➡ Në kuadër të projektit "!Translation in Motion" POETEKA vlerëson se përkthyesit letrarë janë ambasadorë me ndikim dhe zënë një vend të rëndësishëm në dialogun ndërkulturor. 
Janë këta përkthyes që i ofrojnë lexuesit mundësinë e hyrjes në thesarin e letërsisë së shkruar në gjuhë të tjera, duke luajtur një rol kyç në pasurimin e ndërsjellë të letërsisë dhe kulturës europiane.

➡ Projekti "Translation in Motion" (1/2/21 - 31/8/23) bashkëfinancohet nga programi i Europës Krijuese të Bashkimit Europian.

#CreativeEurope4Books

26 September 2021

Sept 26: European Day of Languages - European Day of Languages - Ditën Europiane të Gjuhëve

Festojmë së bashku Ditën Europiane të Gjuhëve - 26 SHTATOR 2021

Me nismën e  Këshillit të Europës dhe Komisionin Europian në Strazburg, duke filluar nga viti 2001, çdo 26 shtator festohet Dita Europiane e Gjuhëve.

Veprimtaritë ne kuadrin e kësaj dite theksojnë diversitetin gjuhësor dhe promovojnë të mësuarit e gjuhëve.

Kurrë më shumë se sot nuk ka pasur mundësi për të punuar dhe studiuar në vende të ndryshme europiane, por mungesa e kompetencave gjuhësore bëhet pengesë për shumë njerëz të përfitojnë prej tyre.

Pse një Ditë Europiane për Gjuhët?

Të mësosh gjuhën e tjetrit është një mënyrë për të kuptuar më mirë njëri-tjetrin dhe për të kapërcyer barrierat kulturore.  Vetëm anglishtja nuk mjafton.

Europa është e pasur në gjuhë - 225 gjuhë vendase në Europë, afërsisht 3% e totalit botëror dhe shumë të tjera vetëm të folura nga qytetarë me origjinë familjare nga kontinente të tjerë. 

Ky është një burim I rëndësishëm që duhet njohur dhe vlerësuar.

Të mëdhenj e të vegjël përfitojnë nga të mësuarit e gjuhëve. Kurrë nuk je i moshuar për të mësuar një gjuhë dhe të shijosh mundësitë që të jep ajo. 

Gjuhët janë të lidhura me njëra-tjetrën si anëtarët e një familjeje. Shumë gjuhë europiane i përkasin familjes së madhe indo-europiane. Shumë gjuhë europiane u përkasin 3 grupeve të mëdha : gjermanike, romane dhe sllave. Familja e gjuhëve gjermanike përfshin danishten, norvegjishten, suedishten, islandishten, gjermanishten, holandishten, anglishten etj. Gjuhët latine përfshijnë italishten, frëngjishten, spanjishten, portugalishten dhe rumanishten etj. Gjuhët sllave përfshijnë rusishten, ukrainishten, bjellorusishten, polonishten, çekishten, sllovakishten, sllovenishten, serbishten, kroatishten, maqedonishten, bullgarishten etj. Shumë gjuhë europiane përdorin alfabetin latin. Disa gjuhë sllave përdorin alfabetin cirilik. Greqishtja, armenishtja, gjeorgjishtja etj., kanë alfabetin e tyre. Shumë shtete europiane kanë një numër të caktuar gjuhësh rajonale ose minoritare, disa prej të cilave kanë marrë status zyrtar...

Le të festojmë së bashku Ditën Europiane të Gjuhëve !
24 September 2021

READING BALKANS - Ballkanasit lexojnë / Lexojmë ballkanasit !

Eja sonte në Hemingway Tirana Bar, e Premte, 24 shtator, ora 19 - Bashkëbisedim dhe lexim me autorëve Nedzat Ibrahimović - Armanda Hysa - Arian Leka !
Pas qëndrimit në Rezidencën e Shkrimtarëve dhe Përkthyesve Letrarë "POETEKA - Tirana in Between", poeti, prozatori dhe skenaristi boshnjak Nedzat Ibrahimović do të ndajë përshtypjet e tij me miqtë dhe pjesëmarrësit në takim dhe do të lexojë në gjuhën e tij amtare krijimtarinë e tij. Ora autoriale e leximit do të ndahet me  autoren, studiuesen dhe përkthyesen e poezive të ti, Armanda Hysa.   Titulli i veprimtarisë "I wanna be a paperback writer" - Ballkanasit lexojnë / Lexojmë ballkanasit  dhe moderohet nga Arian Leka!

Përveç leximeve nga autorët e ftuar, pjesë e programin do të jetë edhe dialogu rreth temës "Libri dhe leximi në epokën digjitale"

Takimi organizohet si pjesë e programit të i rezidencave letrare READING BALKANS, mbështetet nga "EU - Creative Europe" dhe nga rrjeti TRADUKI. 
Për këtë program bashkëpunojnë partnerë rajonalë si Goga (Slloveni), Goten (Maqedoni e Veriut), Krokodil (Serbi), Udruga Kurs (Kroaci), Poeteka (Shqipëri), Qendra Multimedia (Kosovë), Qendra PEN (Bosnjë-Hercegovinë).

16 September 2021

NEW PROJECT: Translation in Motion

Translation in Motion është një nismë ndërkombëtare, që po zbatohet prej muajit shkurt 2021 nga një grup qendrash përkthimi nga tetë vende evropiane nga Ballkani Perëndimor dhe shtetet anëtare të BE-së. Kjo nismë synon të nxisë dhe ndihmojë rritjen e numrit, diversitetit dhe cilësisë së veprave letrare të përkthyera në dispozicion të lexuesve në të gjithë Evropën.

 

Ne besojmë se përkthyesit letrarë janë ambasadorë me ndikim të fuqishëm për nxitur dialogun ndërkulturor. Përkthyesit, duke i mundësuar audiencës qasje në pasurinë e letërsisë të shkruar në gjuhë të tjera, bëhen aktorët kryesorë të pasurimit reciprok të letërsisë dhe kulturës evropiane.

 

Ne i konsiderojmë qendrat dhe rezidencat e përkthimit letrar si institucione strategjike që mbështesin krijimin e përkthimeve cilësore letrare. Ata u ofrojnë përkthyesve kohë për punë krijuese, që të përqendrohen në një projekt përkthimi letrar, mundësi për t'u bërë pjesë e kulturës dhe gjuhës burimore vendase të përkthimit të tyre, për të hulumtuar, për të zbuluar zëra të rinj letrarë dhe për të shkëmbyer me kolegët.

 

Nisma Translation in Motion, do të mbështesë mobilitetin ndërkombëtar dhe zhvillimin profesional të përkthyesve letrarë që punojnë nga dhe në gjuhët e Ballkanit Perëndimor, si dhe rrjetëzimin dhe shtrirjen e rezidencave të përkthimit duke ofruar:

 

·      Rezidenca përkthimi për përkthyesit letrarë që punojnë nga dhe në gjuhët e Ballkanit Perëndimor në nëntë qendra në Evropë

·      Punëtori ndërkombëtare për përkthyes letrarë që punojnë në gjuhët e Ballkanit Perëndimor


·      Mundësi rrjetëzimi dhe shkëmbimesh për rezidencat e përkthimit në Ballkanin Perëndimor dhe në vendet e tjera evropiane, me qëllim ndërkombëtarizimin e mëtejshëm të punës së tyre dinamike

 

·      Një hartëzim gjithëpërfshirës të gjitha rezidencave të përkthimit në të gjithë Evropën, së bashku me përshkrimin e modeleve dhe programeve të tyre të biznesit

 

Projekti do të lidhë qendrat relativisht të reja të përkthimit nga Ballkani Perëndimor me organizata të ngjashme në pjesë të tjera të Evropës dhe do t'u japë atyre vend të barabartë në aktivitetet e ardhshme të përbashkëta të rrjetit evropian  RECIT. Gjatë zbatimit të tij, nëpërmjet bashkëpunimit, projekti do të krijojë kontakte të reja në mjedisin e përkthyesve në të gjithë Evropën, por edhe lidhur me librin dhe sektorin letrar në përgjithësi, si dhe me hartuesit e politikave kulturore.

 

Punëtoritë e zhvillimit profesional do të hedhin themelet e një sistemi të qëndrueshëm për trajnim profesional në fushën e përkthimit letrar në Ballkanin Perëndimor, që do të rrisë punësimin, besimin dhe motivimin e përkthyesve letrarë, që punojnë nga dhe në gjuhët e Ballkanit Perëndimor.

 

Në këtë mënyrë, projekti Translation in Motion ka të bëjë me një rrjedhë të larmishme dhe të gjallë të letërsisë së përkthyer në gjuhët evropiane dhe partneritete të reja dhe afatgjata, të bazuara në barazi dhe mirëkuptim reciprok.

 

Rrjeti evropian RECIT po bashkëpunon për këtë projekt me rezidenca letrare nga e gjithë Evropa – duke filluar nga Ventspils (Letoni) në veri, deri në Tiranë (Shqipëri) në jug.

 

Partnerët dhe bashkëpunëtorët tanë përfshijnë:

 

Collège International des traducteurs littéraires në Arles (France)

Krokodil në Beograd (Serbi)

Open Cultural Forum në Cetinje (Mali i Zi)

Baltic Centre for Writers and Translators në Gotland (Suedi)

Goten në Shkup (Maqedoni e Veriut)

Next Page/ Literature and Translation House në Sofie (Bullgari)

Poeteka në Tiranë (Shqipëri)

International Writers' and Translators' House  në Ventspils (Latvia)

National Centre for Writing në Norwich (Britani e Madhe) dhe British Centre for Literary Translation në Norwich (Britani e Madhe)

 

Projekti Translation in Motion (1/2/21-31/8/23) bashkëfinancohet nga programi Evropa Krijuese e Bashkimit Evropian.

 

Shihni videon zyrtare rreth prezantimit të projektit Translation in Motion

 

https://youtu.be/xSnph_cZoFc

  

Ndiqni website e RECIT për të mësuar të rejat rreth zbatimit të këtij projekti.


#CreativeEurope4Books

@europe-creative

Total Pageviews