Poeteka Nr. 51
POETEKA - Nr. 51: 2019

Përmbajtja e Lëndës
STATUS
Fq. 4 - Arian Leka: Të pambrojtur prej Dashurisë
LETËRSI SHQIPTARE
Fq. 18 - Iulia Enkelana: Viza
Fq. 23 - Agron Tufa Nokturne: Poezi
Fq. 35 - Delvina Kërluku: Poezi
Fq. 38 - Mimoza Hysa: Shtëpia prej letre / tregim
Fq. 45 - Ergent Cenolli: Kurorë tingëllimash
Fq. 50 - Armanda Hysa: Poezi
TË FTUAR
Fq. 60 - Ana Blandiana: Poezi
Përktheu Kopi Kyçyku
Fq. 64 - Ivo Stropnik: Fjalor i melankolisë dhe gazmendit
Përktheu Nikollë Berishaj
DOSSIER
Fq. 72 - norbert kaser: Portret / Poezi / Prozë
Përktheu dhe përgatiti Gentiana Minga
PËRBALLË TEKSTIT
Fq. 104 - Forrest Gander: Fitues i “Pulitzer” 2019 - Portret / Poezi
Përktheu dhe përgatiti Miriam Neziri-Angoni
ART
Fq. 112 - Led Zeppelin: Çekani i zotave / Poezi
Përktheu dhe përgatiti Genci Muçollari
STUDIME / ARTIKUJ
Fq. 134 - Klara Kodra Jagoja: përbindësh moral apo...
Fq. 137 - Silvana Leka: Letërsi në kohën e çarjeve ideologjike
UDHËPËRSHKRIM
Fq. 144 - Viktor Bakillari: Nëpër Ballkan dhe më tej
FLORILEGIUM POEZI NGA FINLANDA
Fq. 162 - Kirsti Kuronen: Poezi
Fq. 167 - Jyrki K. Ihalainen: Poezi
Fq. 181 - Kari Kalervo Aronpuro: Poezi
Fq. 192 - Tuija Välipakka: Poezi
Fq. 197 - Silvana Berki: Poezi

Total Pageviews