20 August 2016

arti KUNDËR

POETEKA: dadaEAST / dadaDAYS - 26 - 30 sHtAtoR 2016

100 vjet më parë - DADA - arti kundër formave të vjetra artistike, kundërshtar i kompromisit me ligjin, me shtetin, me institucionin, pra kundër të qenit "politikisht korrekt", formula e re e artit kundërshtar - antidada. ... dadaTIME 100 - kundër artit dhe shoqërisë - kundër dorëzimit dhe depresionit - kundër vetë artit - kundër Tzara-s - kundër Breton-it - kundër komformizmit - kundër tabuve - kundër barbarizmave të luftës - kundër autoritarizmit - kundër manipulimit nga religjioni - kundër papunësisë - kundër peshkut të prishur që shitësi-bamirës u shpërndan të varfërve - kundër popullit të urtë - kundër mërzisë - kundër shtetit - kundër zyrave false të asistencës dhe përkujdesjes - kundër çdo ideje të progresit në art - kundërvënie industrisë së kulturës së masave - kundër dogmave, ideologjive dhe propagandave - kundër të gjitha modeleve e normave të kulturës mondane - kundër artit proletar...

"Ç'është art proletar? Art i bërë nga vetë proletarët? Art që u kushtohet atyre dhe vihet në shërbim të proletariatit? Apo art i projektuar për të zgjuar instinktet (revolucionare) proletare? Arti i krijuar nga proletarët nuk ekziston, sepse një proletar që krijon art nuk është më një proletar, por një artist. Një artist nuk është as proletar as borgjez dhe vepra që ai krijon nuk i përket as të proletariatit, as të borgjezisë, por të gjithëve…" (Manifest Proletkunst) 

"Dada! Sepse ne jemi - antidadaistë! "(nga Manifesti i Dadaizmit)

Total Pageviews