Poeteka Nr. 36POETEKA 36 – vjeshtë, 2015

Status:

4 ARIAN LEKA - I'm nobody! Who are you?

Letërsi shqipe

10 PETRAQ RISTO - 12 poezi

20 ILIR KALEMAJ - 11 poezi

28 NATASHA LUSHAJ - 1 tregim

37 VALBONA BOZGO - 2 tregime

Letërsi e huaj

42 ALAIN BOSQUET -15 sonete Përktheu Edmond Tupja

51 WICLAVA SZYMBORSKA - 9 poezi Përktheu Pandeli Çina

65 JURIJ HUDOLIN -11 poezi Përktheu Fadil Bajraj

Esse

74 YLLJET ALIÇKA - Lufta e pamëshirshme për të parë televizor

85 ROLAD GJOZA - Çerek ëndërr amerikane

Përballë tekstit

90 DAN COMAN - 10 poezi rumanisht – shqip Përktheu Kopi Kyçyku

Studime - Albanologji

116 VIOLETA MURATI - Shmangje e gabime në transmetimit e tragjedisë

"Neomenia" të

In Memoriam

134 ET'HEM HAXHIADEMI - Dossier

Ad Honorem

182 NAIM KRYEZIU - Elias Canetti "Unë e kapa për fyti shekullin tim"

191

Letërsi bashkë kohore nga Ballkani dhe Europa juglindore: Enes Karić, Nikola

Madzirov, Edo Popović, Tomaz Šalamun, Nikola Madzirov, Renato Baretić,

Vladimir Arsenijević, Luan Starova, Jovan Nikolaidis, Jasmina Topić, Emir

Imamović Pirke, Srdjan Srdić, Georgi Gospodinov, Daša Drndić, Drago

Jančar, Ognjen Spahić, Bojan Krivokapić, Andrej Nikolaidis, Elena Prendjova,

Vasko Popa, Barbara Pogaćnik, Milorad Pavić, Robert Perišić, Dan Coman,

Dušan Čater...

Punimet grafike të këtij numri nga Maks Velo

Total Pageviews