POETEKA No. 23 / 2013
Status:
Arian Leka – Essse, “Njeriu aksidental”;

Letërsi shqipe:
Alban Bala – 9 poezi; Albana Nexhipi – 10 tekste - poezi dhe proza;

Portofol:
Gentiana Minga – Luis Sepúlveda: 4 "Rrëfenja; Para Genta, con especial afecto

Shkrimtar në shtëpi – Writer in residence: Letërsi ballkanike:
Nikola Madžirov (Maqedoni) – 10 poezi, përktheu Milena Selimi; 

Esse:
Aleš Debeljak (Slloveni) – “Lavd republikës së letrave”, përktheu Maks Leka;

Dossier II: Kritikë-përballë tekstit
Gotthold Ephraim Lessing Dy fjalë hyrëse: Die Erscheinung / Fantazma
Zeus und das Pferd / Zeusi dhe kali, Die Nachtigall und der Habicht / Bilbili dhe petriti, Der kriegerische Wolf / Ujku luftëtar, Der Knabe und die Schlange / Fëmija dhe gjarpri,
Der Rabe und der Fuchs / Korbi dhe dhelpra, Die Traube / Rrushi, Der Besitzer des, Bogens / Pronari i harkut, Das Geschenk der Feen / Dhurata e magjistricave, Der Rangstreit der Tiere / Grindja e kafshëve për rang, Die Eiche / Lisi, Der Adler und der Fuchs / Shqiponja dhe dhelpra; përktheu Ali Dhrimo;

Drama:
Bernard-Marie Koltès (Francë) – “Në vetminë e fushave të pambukut”, përktheu Eqrem Basha;

Filozofi-Politologji:
David Miller (Angli) – “Feminizmi dhe multikulturalizmi”, përktheu Elton Tahirllari;

Traditë:
Astrit Delvina (In Memoriam) – “Shtëpia e hijeve dhe 7 poezi”

Ilustrimet e këtij botimi: vepra në skulpturë nga Ilirian Shima.


Total Pageviews