02 September 2016

Patrick Dubost - Francë - POETEKA dadaEAST / dadaDAYS / 26-30/09/'16

Nga "Manifest për një teatër modern"

Neni 13
...
Tu kaptush ashta nji okt e bykyr dhi o gaxumshim.
Ta kiptash ushtë njo ukt u bokor dhu goxamshem.
Të kuptosh është një akt i bukur dhe i guximshëm.

Neni 15

Flitet shpesh për teatër të gjallë për
autorë të vdekur. Por flasim gjithashtu
për teatrin e vdekur për autorët e gjallë.
Le të mbushim një sallë me 700 kufoma,
le t'i veshim me ngjyra të gjalla dhe të
bërtasim jashtë, bashkë me nja njëzet
drejtorë (të gjallë), teatrosh (të vdekur):
"Ne kërkojmë autorë të gjallë për një
teatër gurësh varri!"

Neni 21

Teatri ka lidhje me gjinitë e mëposhtme: poezia dhe
krijimi letrar në përgjithësi, akusmatika dhe muzika
në përgjithësi, gjithësia e së zëshmes në
përgjithësi, ajo që përfshin operën gjenerali im, ajo
që përfshin zërin gjenerali im! Ah, zëri. Por edhe
dritën! Objektet! Trupat! Koreografinë! Videon! Ata
që përgjigjen në telefon! Radiofoninë! Radiologjinë!
Radioastronominë dhe përgjithësisht gjithçka që
ka lidhje nga afër ose nga larg me njërën nga të pesë shqisat!!!

Neni 23

Shkrimtari e do letrën, të folmen, rrëmujën,
djallosjen, të thënën, bëmën, mendimin, përparimin,
ndjenjën, përjetimin, gërmimin në brendësi me të
gjitha mjetet që gjen, i verbër, s'ka rëndësi si, mjaft
që të gërmojë!

Neni 24

Një shkrimtar rrëmujaxhi
e ka ndonjëherë shansin
për të qenë modern.

Neni 25

Të shkruash për
teatrin
do të thotë të flasësh
me zë të lartë
pa bërë
asnjë zhurmë,
të sajosh miq
në fund të një
humbëtire.

Neni 35

Teatri modern nuk është sëmundje ngjitëse,
përkundrazi. Për çdo të sëmurë të ri, ka 3
mundësi shërimi.

Neni 48

Regjisorët e teatrit janë inteligjentë... Ose kanë një
zgjuarsi që i përshtatet detyrës... Ose kanë një
mangësi zgjuarsie të maskuar me një ligjërim
korrekt... Ose kanë mungesë zgjuarsie
mallëngjyese dhe që duhet kompensuar me shumë
vullnet... Ose kanë një marrëzi të rëndomtë,
komunikuese, pra edhe të kënaqshme, ...Ose kanë
një budallallëk të pakufijshëm dhe fenomenal,
robërues, metafizik, të bujshëm!

49 

Të kujdesesh që të ketë gjithmonë, në mes të
publikut, disa "puçi berberuzi" (poçe barbaroze),
dhe "kefshi shtipoeki" (kafshë shtëpiake).

Përktheu nga frëngjishtja Kopi Kyçyku

(më shumë... në dadaEAST - dadaDAYS)

Total Pageviews