Poeteka Nr. 42POETEKA 42 / 2016

Status
f. 4  - Arian Leka  - Braktisja e periferisë letrare
E ftuar
f. 9 Iulia Enkelana  - Udhtim drejt qytetit pa perëndim
Përktheu Ardian-Christian Kyçyku
Debat
f. 13 Jovan Nikolaidis - Kuptimi në pakuptimësi
Përktheu Gazmend Çitaku
Vëzhgime
f. 21 Ben Andoni - Neodadaizmi dhe Shqipëria
Studim
27 Gazmend Krasniqi  - Conversation with a dadaist poet
Letërsi
f. 38 Resul Shabani - 6 poezi
f. 48 Jonida Beqo - 2 poezi
f. 55 Patrick Dubost - 1 poemë
Përkthyeu Shpëtim Doda
f. 63 Delvina Kërluku  - 4 poezi
f. 67 Tanja Bakić - Blake - Të shohësh botën
f. 70 Tanja Bakić 2 poezi
Përktheu Silvana Leka
f. 75 Gëzim Qendro - Rituali i govatës dhe monumenti
f. 83 Lisiana Demiraj - 2 poezi
f. 87 Sabina Veizaj - 2 poezi
f. 91 Elena Prendjova - 3 poezi
Përktheu Lindita Ahmeti
f. 97 Elona Çuliq - 4 poezi
f. 103 Zvonko Karanovic - 3 poezi dhe 2 proza poetike
Përktheu Sabina Veizaj
f. 111 Eljan Tanini - 1 poezi
Florilegium - Poetët
f. 115 Rade Siljan - 8 poezi
Përballë tekstit
f. 133 Amerigo Rodrigues - 10 poezi
Përktheu Suadela Balliu
Review photo exhibition
f. 165 Jelena Ćeriman “Out of Sight: Poverty, Rurality, Gender”

Total Pageviews