Poeteka Nr. 44POETEKA 44 - Përmbajtja
Status
f.4 Ardian Kyçyku - Outizmi, ose e sotmja kundër
së përhershmes - mes letërsisë dhe politikës ka fryrë përhere thëllim
Letërsi Bashkëkohore Shqiptare
f. 10 Agim Baçi Tregim
f. 12 Petraq Risto Poezi
f. 24 Hiqmet Meçaj Tregime
f. 28 Shpetim Selmani Poezi dhe Fragmente
f. 54 Rezart Palluqii Tregim
f. 65 Alketa Stefania Caca Poezi
f. 81 Robert ShkurtiTregim
f. 86 Andi Meçaj Poezi
f. 101 Daim Miftari Poezi
f. 108 Ruzhdi Gole Poezi
Studime - Albanologji
f. 120 Blerina Shalari - Muzika popullore
si element përpunues në artin e kultivuar
Ad - Honorem Et’hem Haxhiademi - 115 vjetori i lindjes dhe 80 vjetori i botimit të “Lyra”
f. 130 Vangjo Nirvana “Abeli” dhe “Lyra”: të Etëhem Haxhiademit
Ese
f. 136 Sidorela Risto Rilindja pas fjetjes:
Walt Whitman dhe poezitë e vitit 1860
Hulumtim
f. 144 Arian Leka Realizmi Socialist - një formë ligjërimore VS një ligjërim formash
Veprat artistike të këtij numri janë përzgjedhur nga krijimtaria e Merita Selimi
- Revista Poeteka - pjesë e rrjetit të revistave kulturore europiane EUROZINE

Ky numër i revistës u botua me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës.

Total Pageviews