Poeteka Nr. 40

Poeteka 40 - NO BRAIN / NO PAIN
 
Përmbajtja (no. 40: 2016)
 
Status: monolog / ese - 25 vjetori i eksodit detar

Arian Leka, Fuçia – bunkeri dhe pushka erotike
 
Letërsi shqipe
f. 12 Ben Andoni, All–llahu ekber...
f. 18 Darien Levani, Balada e Shemo hajdutit...
 
I ftuar
f. 30 Aleksandar Hemon, Dirigjienti
 
Përktheu Sokol Mici
 
Writers in Residence / Tirana in Between
f. 48 Daša Drndić, Maks Velo, Edmond Tupja dhe të tjerë
Lulet e së keqes dhe Tetëdhjetë-lekshat
Përktheu Ben Andoni
f. 58 Petra Rosandić, Poezi
Përktheu Silvana Leka
 
Këndi përkthyesit
f. 64 Emily Dickinson, Poezi
Përktheu Arben Dedja
 
Përballë tekstit
f. 84 Gioconda Belli, Poezi
Përktheu Suadela Balliu
 
Studime
f. 98 Gëzim Qëndro, Aura kripto-teologjike e trupit politik
f. 132 Aleksandër Zotos, Xhevahir Spahiu, kundër rrymës
Përktheu Feride Papleka
 
Drama
f. 140 Eli Krasniqi, Citycide
 
Kujtesë
f. 170 Kasëm Trebeshina ,10 soneta dhe poezi të tjera

Punimet grafike të këtij botimi nga Enkelejd Zonja

Ky botim u mbështet nga Ministria e Kulturës

Total Pageviews