06 April 2021

CALL 3 - TRANSLATION IN MOTION - REZIDENCA TË PËRKTHIMIT LETRAR NË TIRANË - LITERARY TRANSLATION RESIDENCIES — TIRANA, ALBANIA

→ A JENI PËRKTHYES DHE KENI INTERES PËR PËRKTHIME NGA GJUHËT E BE-SË NË SHQIP? 
Vizitoni www.poeteka.blogspot.com për të mësuar më shumë rreth të gjitha Rezidencave për Përkthyes Letrarë të mbështetura nga PËRKTHIM NË LËVIZJE (Translation in Motion), një projekt i mbështetur nga nga EUROPA KRIJUESE.

TRANSLATION IN MOTION  është  një  Program  që  synon  të  pasurojë  dhe  intensifikojë  prurjet  e  letërsisë  bashkëkohore  të përkthyer në Europë dhe konkretisht midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve anëtare të BE-së.

POETEKA, pjesë e rrjetit RECIT dhe e partneritetit  të Programit Translation in Motion fton përzemërsisht  përkthyesit letrarë të gjuhëve të BASHKIMIT EUROPIAN, që përkthejnë në shqip nga këto gjuhë, për të aplikuar për një muaj qëndrimi në Rezidencën e Përkthimit në Tiranë (Shqipëri).  
 
Afati i aplikimit: Afati i fundit për aplikime është dita e premte, 30 prill 2021. Rezidencat janë parashikuar të zhvillohen mes muajve shtator/tetor/nëntor 2021

________________

→ ARE YOU A TRANSLATOR AND INTERESTED IN TRANSLATION FROM EU LANGUAGES INTO ALBANIAN? 
Visit www.poeteka.blogspot.com to find out more about all Translator Residencies  supported by TRANSLATION IN MOTION, a project funded by CREATIVE EUROPE.

TRANSLATION IN MOTION  is  a  programme  that  aims  to  enrich  and  intensify  the  flow  of  translated  literature  in contemporary   Europe,  and  specifically  between  the  Western  Balkans  countries  and  the  EU  member  states.

POETEKA, partner with the RECIT network and the Translation in Motion consortium of Translation Residencies, is delighted to invite literary translators from European Union countries working out of Albanian into any EU LANGUAGE to apply for a translation residency in Tirana, Albania.  

Application deadline: April 30th 2021
The residences are scheduled to take place between September / October / November 2021.

Total Pageviews