29 November 2021

Fwd: TRASNLATION in MOTION: Eleana Zhako - veprimtari në Departamentin e Gjuhës Greke

TRASNLATION in MOTION: Në kuadrin e qëndrimit të saj në Rezidencën e Përkthyesit letrar në Tiranë, në datën 26 nëntor 2021, Eleana Zhakoorganizoi  një seminar dhe workshop me studentët e Departamentit të Gjuhës Greke, pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja (Universiteti i Tiranës).

Tematika e dhe praktikat përkthimore në këtë veprimtari u bashkëndanë mes përkthyeses Eleana Zhako, Prof. Maklena Nika - gjithashtu përkthyese e njohur nga greqishtja - dhe studentëve, që sapo kanë krijuar përvojat e para në përkthimtari.

Qëllimi i seminarit ishte njohja e studentëve pjesëmarrës me teoritë bashkëkohore të përkthimit dhe bashkëbisedimi mbi rolin e përkthyesit si ndërmjetësues mes autorëve shqiptarë dhe lexuesit të gjuhës greke.

Gjatë seminarit, përkthyesja Eleana Zhako u ndal në përvojat e saj në përkthimin e autorëve shqiptarë, që tashmë janë botuar në greqisht. Ndërkohë,  workshop-i shërbeu për të bashkëpunuar me studentët mbi çështje se si mund të trajtohen, zgjidhen  dhe kapërcehen vështirësitë jo thjesht të përkthimit të fjalëpërfjalshëm, por edhe të karakterit kulturor. Si ilustrim Eleana Zhako solli shembuj nga praktika e saj në procesin e përkthimit të autorëve Mitrush Kuteli, Gëzim Qëndro, Fatos Lubonja, Elona Gjergo, Arian Leka, Ardian Vehbiu, Jeton Neziraj, Ylli Demneri, Elvira Dones etj.

Në fund të takimit përkthyesja Eleana Zhako paraqiti për të pranishmit projektin e saj lidhje me autorët shqiptarë që shkruajnë eseistikë dhe përfaqësimin e tyre përmes librave të veçantë apo një antologjie të eseistikës përkthyer në gjuhën greke.


#CreativeEurope4Books

#PoetekaAlbania

#TranslationinMotion

#Everything is translation

 


Total Pageviews